นายเกรียงศักดิ์ ยุทโท

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนรุตม์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวศิริวรรณ สันธิ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวเพ็ญพิชชา โพนยะเขต

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายเอกรินทร์ ปัญญา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวกัญจน์ณิษา สิทธิขันแก้ว

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวฐายิกา ยศกันโท

ตำแหน่ง : ครูธุรการ

โรงเรียนห้วยห้างป่าสา

164 หมู่ 7
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0813877457

huaihangpasa@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ห้วยห้างป่าสา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon