นายราชันย์ คำสุต๋า

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 26/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : -XXXX
 • Facebook : -
 • Email : huaihangpasa@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ห้วยห้างป่าสา
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนห้วยห้างป่าสา

164 หมู่ 7
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0813877457

huaihangpasa@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ห้วยห้างป่าสา. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon